« terug naar voetbal

Zaandijk investeert in veilig sportklimaat met 2 vertrouwens contact personen

29-04-2018 - Door: Wim IJsseldijk

Vertrouwenspersoon Ruud Musman - foto aangeleverdDat voetbalclub Zaandijk met zijn tijd meegaat blijkt eens te meer door de actieve manier, waarop zij bijdraagt aan een veilig sportklimaat. Als eerste voetbalvereniging stelde de club al in 1998 een vertrouwenspersoon aan in de persoon van Ruud Musman.

Daarnaast heeft Zaandijk enkele jaren geleden vereniging breed positief geformuleerde omgangsregels op fraaie foto's in de kantine hangen. In 2017 werd het belang van een veilig sportklimaat eens te meer landelijk actueel, waarop het Zaandijkbestuur Chris Kaper, procesbegeleider bij de KNVB op haar ledenvergadering uitnodigde voor een presentatie over dit onderwerp.

Vrouwelijk vertrouwenscontactpersoon Cynthia de Mie - foto aangeleverdIn hetzelfde jaar organiseerde de Zaanse initiatiefgroep ' In veilige handen' onder leiding van Annelies Jansen en Wisse de Vries een training voor Vertrouwenscontactpersonen (VCP's). Voor Zaandijk reden om haar vertrouwenspersoon te benaderen om hieraan deel te nemen. Tevens besloot men om ook nog een tweede, vrouwelijk Vertrouwenscontactpersoon te benoemen in de persoon van Cynthia de Mie.

Beide VCP's hebben de training gevolgd en het initiatief genomen om hun zichtbaarheid te vergroten en hun functie-inhoud te verduidelijken. Voor het bestuur was dit tevens een reden om de huidige gedrags- en omgangsregels tegen het licht te houden en vast te brainstormen over een interactieve manier om vrijwilligers en leden te informeren.

Alles met het doel om de toch al prettige en veilige clubomgeving ervan te doordringen dat vooral actief zo te houden. De gedragsregels voor vrijwilligers, die verplicht een VOG dienen aan te vragen als ze met jeugd werken, zijn geheel conform de richtlijnen van het NOCNSF en de omgangsregels voor alle leden zijn positief geformuleerd. Op de komende ledenvergadering zullen de leden hier actief mee kennismaken.

 

Sociaal:
Open splash