« terug naar voetbal

Houdt Prettige Spelers Zaandam op te bestaan?

11-04-2018 - Door: Een medewerker

PSZ clubicoon Erwin Smit - foto Peter SeijmourDonderdag 26 April wordt een belangrijke dag in de geschiedenis van PSZ. Die dag vindt er een algemene ledenvergadering plaats waarin het bestuur de ledenvergadering een besluit tot ontbinding van de vereniging PSZ zullen voor leggen.

De oprichting van FC Zaandam, betekend ook het einde van Hellas Sport. De club waarmee PSZ afspraken maakte omtrent de verhuizing van Jagersveld naar sportprak Hoornseveld. Het nieuwe bestuur van FC Zaandam nam op 22 maart contact op met het bestuur van PSZ om over de toekomstige samenwerking en de toekomstige samenwerking te praten.

Raymond Huisman moet gedwongen stoppen bij PSZ- foto Peter SeijmourDe afspraken gemaakt met Hellas Sport blijven niet gehandhaafd. Mocht PSZ zelfstandig door willen, wordt een bijdrage verwacht voor gebruik van voorzieningen en velden ter dekking van de vaste lasten voor het sportpark. Voor leden van PSZ zou dit een verdubbeling van de contributie gaan betekenen. Verhuizing op korte termijn wordt niet als een reele optie gezien. Het bestuur van PSZ ziet geen andere optie dan ontbinding van de club en gaat dat haar leden voor leggen.

Het staat leden vrij om overschrijving aan te vragen naar andere verenigingen, mits aan de contributie plicht voldaan is voor 14 juni 2018.Zo niet blijft hij/zij lid van PSZ en wordt niet meegewerkt aan een overschrijving.

FC Zaandam is duidelijk en zou graag alle PSZ leden welkom heten bij haar vereniging om zo een grotere sterker vereniging te bouwen. Dit vergroot de financiële weerbaarheid en versterkt de positie naar gesprekpartners als bijvoorbeeld de gemeente.

Een fusie lag voor de hand maar daar is niet voor gekozen, omdat lusten en lasten dan overgaan. FC Zaandam heeft al haar aandacht nodig voor de opbouw van de nieuwe club en heeft daarom niet voor de fusie variant gekozen. Daarmee neemt FC Zaandam ook het risico van verlies van (PSZ) leden voor lief. Op de vergadering van 26 April zal het bestuur van FC Zaandam ruimte krijgen om hun kant van het verhaal toe te lichten.

Met de enige werknemer van PSZ, trainer Raymond Huisman, wordt na een dienstverband van 5 jaar gesproken omtrent beindiging van de arbeidsrelatie. PSZ betreurt dat de goede samenwerking op deze manier zal eindigen.

Sociaal:
Open splash