« terug naar voetbal

Zilvermeeuwen ook akkoord met fusie

29-01-2018 - Door: Een medewerker

Meeuwen - foto Peter Seijmour.Niets staat in principe de vorming van FC Zaanstad nog in de weg. Na eerder al een akkoord van de leden van Hellas Sport Zaandam volgde vanavond ook het akkoord van de leden van ZVV Zilvermeeuwen.

In de kantine van de ‘Meeuwen’ had vanavond de tweede buitengewone ledenvergadering plaats met als onderwerp de fusie tussen Zilvermeeuwen en Hellas Sport. Deze tweede buitengewone ledenvergadering was nodig omdat het minimumaantal leden (het quorum), bedoeld dat aanwezig moet zijn om de stemprocedure als geldig te kunnen beschouwen, eerder deze maand niet werd gehaald.

Op deze tweede vergadering gold de quorum eis niet meer. Wel was het zo dat een meerderheid van 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen nodig was. Aldus geschiedde.

Sociaal:
Open splash