« terug naar voetbal

Belangrijk nieuws van het Hellas Sport bestuur

23-11-2017 - Door: Frans Möhlmann

Hellas Sport De besturen van voetbalverenigingen Zilvermeeuwen en Hellas Sport Combinatie Zaandam hebben besloten na enkele oriënterende gesprekken tussen beide besturen om de mogelijkheden van een fusie tussen beide voetbalverenigingen te onderzoeken. Met een mogelijke fusie is de verwachting dat de ambities van beide verenigingen beter tot zijn recht kunnen komen.

Doel van de mogelijke fusieclub is om met ingang van seizoen 2018-2019 de roemrijke historie van beide clubs te doen laten herleven. Gestreefd wordt naar een vereniging, waarbij gezelligheid,
clubgevoel en prestatie hand in hand gaan. De beoogde speellocatie van de nieuwe vereniging is het Sportpak Hoornseveld.

De Wethouder Sport van de gemeente Zaanstad zal op woensdag 22 november 2017 om 20.00 uur formeel worden geïnformeerd over deze intentie. Hierbij is de lokale pers uitgenodigd.

Op de algemene ledenvergadering van 11 december 2017 zullen de besturen van beide verenigingen een uitgebreide toelichting geven over het voornemen. De leden zullen dan worden verzocht om instemming te verlenen om de mogelijkheden van een fusie nader te onderzoeken. Dit onderzoek zou dan moeten resulteren in een fusievoorstel.

Sociaal:
Open splash